Mayrau se rozkládá asi 30 km západně od hl. města Prahy.
23. 7. 1874 začala Pražská železářská společnost na vrchu Homolka u Vinařic s hloubením jámy. Uhelná sloj
o mocnosti 9 m byla odkryta 28. září 1878 v hloubce 515,2 m. Důl byl slavnostně pojmenován po tehdejším předsedovi správní rady JUDr. Kajetánu Majerovi – Mayrau. Skanzen svým návštěvníkům nabízí prohlídku technických památek zaměřených na dokumentaci a prezentaci hornické činnosti na Kladensku a Slánsku.
Základní koncepce:

M O D E L P O S L E D N Í H O P R A C O V N Í H O D N E
. . . návštěvník získá intenzivní pocit, že prochází dolem, který před půl hodinou opustila směna.

S T R A Š I D E L N É P O D Z E M Í P R O D Ě T I
. . . 130 metrů důlních chodeb, které jsou plné strašidel, strašáků a strašidláků.

Kontaktní údaje:

telefon: 312 273 067, 312 274 126
adresa: Vinařice u Kladna – 273 07
e-mail: mayrau@centrum.cz
web: http://www.mayrau.wz.cz/

Související příspěvky:

  1. Středověký skanzen Řepora