Dne 14. května 1993 otevřel pražský primátor Jan Koukal slavnostně Muzeum městské hromadné dopravy v Praze, které je umístěno v historickém objektu tramvajové vozovny v Praze – Střešovicích.

Už samotná vozovna byla v roce 1991 vyhlášena technickou památkou. Byla postavena v roce 1909 a je typickou ukázkou účelových dopravních staveb Elektrických podniků hlavního města Prahy z období počátků pražské městské hromadné dopravy. Svému účelu – deponování a údržbě tramvajových vozidel sloužila až do roku 1992, kdy byla zahájena její adaptace na muzeum.

Dne 21. července 1998 byl soubor 50 historických vozidel městské hromadné dopravy a 34 dalších sbírkových předmětů v Muzeu prohlášen Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku.

Střešovická vozovna však není jen muzeem. Z jedné její haly jsou vypravovány i některé provozní soupravy historických tramvají – ty však nejsou muzejními exponáty. Vyjíždějí odsud na svoji trasu o sobotách, nedělích a svátcích v letní sezóně například okružní linka 91, případně i vozy podle přání různých zahraničních i tuzemských zájemců.

Kontaktní údaje:

telefon: 296 128 900, 296 128 923
adresa: Patočkova 4, Praha 6 – 160 00
e-mail: —
web: http://www.dpp.cz/muzeum-mhd/

Související příspěvky:

  1. Železniční muzeum ČD Lužná u Rakovníka
  2. Vojenské technické muzeum Lešany
  3. Armádní muzeum Žižkov
  4. Letecké muzeum Kbely
  5. Vojenské muzeum Králíky