Pražské Quadriennale myslí i na děti – jejich Kabinet kuriozit se otevře ve Veletržním paláci
V Praze, 24. Ledna – Kabinet kuriozit těžící z imaginace a bezprostřednosti nejmenších umělců, tvůrčí dílny, dobrodružná hra vedoucí výstavními expozicemi či cena Dětských návštěvníků – největší přehlídka mezinárodního divadla v Česku Pražské Quadriennale (PQ), která mezi 16. a 26. červnem ovládne českou metropoli, nezapomíná ani na děti. V rámci tradiční sekce PQ dětem chystají organizátoři do Veletržního paláce rozsáhlý program pro rodiny s dětmi a pro žáky ve věku od mateřských až po střední školy. Přípravy PQ dětem startují již v únoru. Školy i jednotlivci naleznou detailní informace a přihlášky na www.pqdetem.cz nebo na www.pq.cz.

Právě školám a jejich žákům poskytne PQ dětem možnost být více než jen běžnými návštěvníky výstavy – nabízí jim příležitost stát se jejími spoluautory, komentátory i vystavovateli. Již od února se budou moci školy zapojit do projektu, který vyústí ve společnou instalaci Kabinet kuriozit. Žáci a studenti budou vytvářet exponáty na dané téma, ty se poté stanou součástí expozice v hlavním centru PQ 2011 – Veletržním paláci. „V roce 2007 byl námětem instalace Český kabát a vystavené kostýmy žáků z celé České republiky jen potvrdily, že kreativita a fantazie dětí je bezbřehá a může být inspirací i pro odborníky. I proto jsme letos zvolili téma Kabinet kuriozit – je to inspirativní a hravé téma, které ponechává velký prostor pro vlastní představivost a tvořivost,“ vysvětluje Martina Svobodová, kurátorka PQ dětem.

Pro rodiče s dětmi, které se projektu pro školy nezúčastní, bude ve Veletržním paláci připravena prostorná a vybavená dílna. V ní si budou moci vyrobit svou kuriozitu a přidat ji do společné instalace. V neposlední řadě připravují organizátoři dobrodružnou hru, jejímž smyslem bude zábavným a interaktivním způsobem představit jednotlivé expozice více než 60 států nejmladším návštěvníkům.

Na Pražském Quadriennale mají děti nejen možnost stát se spoluautory a vystavovateli, ale zároveň mohou být i porotci. Po zhlédnutí expozic má každé z dětí možnost jedné z nich dát svůj hlas. Vítězná instalace získá Cenu dětských návštěvníků, která je slavnostně předána v závěru celého PQ.

Sekce PQ dětem se jako součást doprovodného programu Pražského Quadriennale snaží již od roku 1999 přiblížit dětem svět divadelního designu a architektury, umožnit jim vychutnat si výstavu a nasát jedinečnou atmosféru, která ji obklopuje. V roce 2007 se PQ dětem zúčastnily více než tři tisíce dětí a do projektu pro školy se zapojilo na 45 škol s přibližně 1 600 žáky a studenty.

Žádné související příspěvky