Areál zámku „Bon Repos“ nesporně náleží mezi zcela ojedinělé památky českého baroka. Základem jedinečnosti dané lokality jsou přírodní podmínky, kdy poměrně vysoká vyvýšenina s plochým, zalesněným temenem byla místem pravidelného odpočinku tažného ptactva, jejichž lov neboli čižba, dal název nejbližší obci Čihadla.

Tento prvek se zde propojil především s významnou osobností hraběte Františka Antonína Šporka, který toto panství zakoupil roku 1715 a rozhodl se zde vytvořit jemu tak typické, až bizardní zastavení. Stavební historie začíná roku 1718, kdy byla zahájena výstavba kaple sv. Jeronýma, domu pro kněze, pyramidy pro poustevníka a letního zámečku La Maison de Bon Repos (Dům oddechu). V tomto období vzniká mnoho mimořádných uměleckých děl a celý komplex je velmi originální svým pojetím.

Výstižně zvolený název „Bon Repos“, symbolizuje celou podstatu místa, které ačkoli je velmi blízko Praze, stále zůstává tou tichou oázou uprostřed lesů, jako za dávných dob, zvoucí k odpočinku.

Kontaktní údaje:

telefon: 226 205 410, 602 310 635
adresa: Čihadla 1, Stará Lysá – 289 26
e-mail: info@zamekbonrepos.cz
web: http://www.zamekbonrepos.cz/

Související příspěvky:

  1. Zámek Loučeň
  2. Zámek Ctěnice
  3. Zámek Konopiště