Tvrze

Villa Dreucici – tvrz Dřevčice

Vítejte na tvrzi, jejíž historie se začíná psát již za Přemyslovců

Tvrz Dřevčice

se nachází v severovýchodní části stejnojmenné obce Dřevčice, ležící severovýchodním směrem od Prahy, nedaleko Brandýsa na Labem (cca 18 km z Václavského náměstí).
V rozsáhlém areálu bývalé tvrze,

je k dispozici 1049 m2 užitné plochy v budovách a 2 500 m2 pozemku, ohraničeného z jedné strany zdí a druhé dřevěnou palisádou.
Pro založení tvrze vybrali stavitelé místo situované na severním okraji vsi, na okraji výrazné přírodní terasy. Severní strana je postavena do již klesajícího terénu, přirozené opevnění východní strany tvoří mělká rokle, ve které se dnes nachází rybník.
Poté, co koncem 16. století přestává tvrz plnit svoji původní rezidenční a obrannou funkci a tím i ztrácí i svůj význam, byl obytný palác přestavěn na sýpku, a jako taková sloužila až donedávna.

Během své dlouhé historie byla Dřevčická tvrz několikrát postižena požárem. Poslední dochovaná zpráva o požáru, datována rokem 1729, říká: „Dřevčice. Poplužní dvůr, který roku 1726 vyhořel a roku 1728 byl vystavěn celý z kamene a pokryt šindelem. Celý je v dobrém stavu, uzavřen zdí.“

Současný stav Dřevčické tvrze,

Umožňuje její využití k pořádání nejrůznějších akcí, od historických který je výsledkem jednotlivých etap stavebních a interiérových úprav, slavností, přes akce pro uzavřené společnosti až po svatby v autentickém, ranně středověkém, historickém prostředí.
Interiér hlavní budovy tvrze,

je upravený do podoby středověkého zájezdního hostince a poskytuje prostor pro cca tisícovku hostů, s dostatečným prostorem pro účinkující, tanec, nejrůznější soutěže apod.
Interiér vedlejší jednopodlažní budovy tvrze

poskytuje intimní prostředí, vhodné k pořádání oslav, svateb, promočních hostin apod. Osvětlení je stejně jako v hlavní budově řešeno svíčkami a elektrickým přisvícením a tak jako prostory hlavní budovy jsou i v této vedlejší budově vytápěny.

Kontaktní údaje:

telefon: 603 267 196
adresa: Dřevčice 1, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – 250 02
e-mail: vladimir.zenisek@villadreucici.eu
web: http://www.villadreucici.eu/