Pro děti

logo-iqpark

iQpark Science Centre

iQpark je interaktivním zábavně naučným centrem situovaným do bývalé budovy Státního výzkumného ústavu textilního v Liberci, který je součástí komplexu Centrum Babylon . Je prvním svého druhu v České republice. Základní prostředky vzdělávacího a poznávacího procesu jsou herní a zábavné interaktivní pomůcky. Vznikal po vzoru světových „sciencecenters“ a čerpá z jimi ověřených konceptů, které nenucenouformou nabízejí výuku a poznávání prostřednictvím interaktivních zábavních prvků (škola hrou). Zahrnuje více než sto interaktivních exponátů. Základními požadavky na exponáty jsou interaktivnost, edukativnost, zábavnost,a atraktivnost.

Kontaktní údaje:

telefon: 485 249 924, 724 586 230
adresa: Nitranská 1, Liberec – 460 12
e-mail: info@iQpark.cz
web: http://www.iqpark.cz/

Techmania

Společnost ŠKODA HOLDING a. s a Západočeská univerzita v Plzni založily obecně prospěšnou společnost Regionální technické muzeum o. p. s. se záměrem vybudovat v Plzni v areálu průmyslového závodu Škoda moderní interaktivní muzeum (ve světě označované jako science center). V dozorčí radě obecně prospěšné společnosti jsou zástupci statutárního města Plzeň a Plzeňského kraje. Projekt interaktivního muzea Techmania ve svém začátku nesl pracovní název Technorama, podle švýcarského science centra.

Oba zakladatelé se tak snaží reagovat na současnou situaci, kdy v České republice klesá zájem o technické obory. Science centra vnímají jako ve světě osvědčený způsob vedoucí k posílení zájmu o vědu a techniku. Hlavní cílovou skupinou jsou děti a mládež. Společnost ŠKODA HOLDING a. s. do projektu vložila budovu o celkové ploše cca 10.000 m2.

Objekt je plánováno rekonstruovat v několika etapách. Provoz byl zahájen v listopadu roku 2008. Celá rekonstrukce by měla být hotová v roce 2014, kdy by měla být otevřena druhá část science centra, planetárium a parkovací dům na celkové ploše 30.000 m2.

Techmania science center je založeno na expozicích složených z interaktivních exponátů, které herní formou přibližují určitý matematický či fyzikální princip. Interaktivnost spočívá v tom, že návštěvník svojí činností exponát „rozhýbe“, tak aby se prostřednictvím daného děje ukázal vlastní princip. Učení je zde postaveno na vlastním prožitku – zkušenosti.

Projekt Techmania si klade za cíl v určitých oborech přiblížit vývoj lidského poznání a v návaznosti na to ukázat, jak se toto poznání uplatňuje v technice. Dalším cílem je také představit současnou hranici lidského poznání a poukázat na nezodpovězené otázky, na které budou hledat odpovědi další generace – nejlépe mladí návštěvníci science centra.

Kontaktní údaje:

telefon: 737 247 585
adresa: vstup V. branou z Borské ulice, Plzeň
e-mail: info@techmania.cz
web: http://techmania.cz/

Otevírací doba:

Pondělí8:30 – 15:00
Úterý8:30 – 17:00
Středa8:30 – 15:00
Čtvrtek8:30 – 17:00
Pátek8:30 – 15:00
Sobota8:30 – 17:00
Neděle8:30 – 17:00