Muzea

ntm

Národní technické muzeum

Vážení návštěvníci a příznivci muzea,

v současné době probíhají poslední přípravy a dne 16. února 2011 bude Národní technické muzeum slavnostně otevřeno.

Po několika letech, kdy budova muzea na Letné procházela náročnou rekonstrukcí, budou zpřístupněny nové expozice, představující to nejlepší z muzejních sbírkových fondů.

Návštěvníci se mohou těšit na autentické historické automobily a letouny v dopravní hale nebo labyrint toho nejkrásnějšího z české architektury v expozici Architektury, stavitelství a designu. V jiném sále, evokujícím svojí atmosférou tiskárnu, budou moci sledovat technický vývoj polygrafie od vynálezu knihtisku až po současnost. Nebo se v dobovém fotografickém ateliéru se skleněným stropem seznámí s unikátními přístroji ještě z doby počátku fotografie. Další expozice představí jednu z nejstarších věd, astronomii, jako významný obor poznání světa.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Kontaktní údaje:

telefon: 220 399 111
adresa: Kostelní 42, Praha 7 – 170 78
e-mail: info@ntm.cz
web: http://www.ntm.cz/

Muzeum MHD Praha

Dne 14. května 1993 otevřel pražský primátor Jan Koukal slavnostně Muzeum městské hromadné dopravy v Praze, které je umístěno v historickém objektu tramvajové vozovny v Praze – Střešovicích.

Už samotná vozovna byla v roce 1991 vyhlášena technickou památkou. Byla postavena v roce 1909 a je typickou ukázkou účelových dopravních staveb Elektrických podniků hlavního města Prahy z období počátků pražské městské hromadné dopravy. Svému účelu – deponování a údržbě tramvajových vozidel sloužila až do roku 1992, kdy byla zahájena její adaptace na muzeum.

Dne 21. července 1998 byl soubor 50 historických vozidel městské hromadné dopravy a 34 dalších sbírkových předmětů v Muzeu prohlášen Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku.

Střešovická vozovna však není jen muzeem. Z jedné její haly jsou vypravovány i některé provozní soupravy historických tramvají – ty však nejsou muzejními exponáty. Vyjíždějí odsud na svoji trasu o sobotách, nedělích a svátcích v letní sezóně například okružní linka 91, případně i vozy podle přání různých zahraničních i tuzemských zájemců.

Kontaktní údaje:

telefon: 296 128 900, 296 128 923
adresa: Patočkova 4, Praha 6 – 160 00
e-mail: —
web: http://www.dpp.cz/muzeum-mhd/

mcd

Železniční muzeum ČD Lužná u Rakovníka

Muzeum se nachází v těsné blízkosti železniční stanice Lužná u Rakovníka v prostorách bývalé výtopny společnosti Buštěhradské dráhy.

S vystavováním historických vozidel zde bylo započato roku 1997, a to nejprve formou dobrovolné činnosti členů několika spolků zabývajících se historií železnic. V roce 1999 byl provoz expozice převzat společností České dráhy, která ji v rámci Depa historických vozidel (DHV) provozuje až do současnosti.

Co u nás najdete

Většině zájemců se patrně v souvislosti s historickou železnicí vybaví parní lokomotivy. Právě ty jsou hlavním lákadlem muzea, neboť jich má ve svém držení více než třicet. Jedná se o exponáty z různých období železničního provozu, od malých lokálkových lokomotiv z přelomu devatenáctého a dvacátého století až po nejvýkonnější stroje, které zažily vrchol a postupný útlum parní trakce v druhé polovině století dvacátého. Větší část z těchto exponátů je neprovozní, ale přesto jejich elegantní konstrukce i mohutnost stále vzbuzuje údiv.

Kontaktní údaje:

telefon: 313 537 700
adresa: 9. května 255, Lužná – 270 51
e-mail: info@cdmuzeum.cz
web: http://www.cdmuzeum.cz/

Automuzeum Praga

Automuzeum Praga je hodnoceno kulturní komisí UNESCO jako třetí největší značková sbírka na světě a zachycuje celý vývoj naší slavné automobilky. Návštěvníci zde mohou vidět přes 70 automobilů s rokem výroby od 1908 do 1985. Pro veřejnost bylo muzeum otevřeno v roce 2000 v rámci projektu „Praha, evropské město kultury 2000“. Muzeum je přístupné celoročně celý týden kromě pondělí a středy. Prohlídky muzea probíhají vždy v doprovodu průvodce, který poskytne návštěvníkům výklad.

Kontaktní údaje:

telefon: 736 679 860
adresa: Pod Kaštany 14, Zbuzany – 252 25
e-mail: pragamuzeum@seznam.cz
web: http://www.automuzeum-praga.cz/