Botanické zahrady

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen Botanická zahrada UK) má rozlohu 3,5 ha. V jejím areálu se nachází budova katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UK, Ústav životního prostředí a sídlí zde i studijní oddělení Přírodovědecké fakulty UK. Expozice zahrady jsou rozděleny na skleníkové a venkovní (exteriéry). Ve sklenících je stálá expozice tropů a suchých subtropů (sbírka kaktusů a sukulentů). Sbírka rostlin z vlhkých subtropů je v létě instalována pod širým nebem podle světadílů, z nichž rostliny pocházejí; v zimním období jsou rostliny uskladněny ve velkém studeném skleníku. Vedle rozsáhlé sbírky sukulentů stojí za zmínku velké a staré exempláře cykasů, kamélie, myrty a další rostliny pocházející ze sbírek někdejší smíchovské univerzitní zahrady z 19. století. Z venkovních expozic je významný unikátní exemplář jinanu dvoulaločného, Ginkgo biloba cv. Praga, ve skutečnosti jakási někdejší obří bonsaj, jejíž stáří se odhaduje na přibližně 130 let, dále jedna z prvních do Evropy introdukovaných metasekvojí a další dřeviny. Nejcennější expozicí je kolekce Středoevropské květeny, založená v roce 1904 a kontinuálně udržovaná po celých předchozích 100 let.

Zahradu ročně navštíví asi 100 000 návštěvníků. Slouží nejen jako zdroj demonstračního materiálu pro studenty biologie a přidružených oborů jak z Karlovy univerzity, tak ze sesterských fakult, středních a základních škol, ale přispívá i dalšímu celoživotnímu vzdělávání obyvatelstva a částečně i relaxaci zejména obyvatel Prahy 2.

Na provoz a údržbu exteriérů zahrady přispívá i Magistrát hl. m. Prahy. Pro návštěvníky Botanické zahrady bylo také v roce 2004 otevřeno odpočinkové refugium na ploše pronajaté Městskou částí Praha 2.

Kontaktní údaje:

telefon: 221 951 879, 221 951 882
adresa: Na Slupi 16, Praha 2 – 128 01
e-mail: botazah@natur.cuni.cz
web: http://www.bz-uk.cz/

Botanická zahrada hl. m. Prahy

Botanická zahrada hlavního města Prahy byla založena v roce 1969 a pro veřejnost otevřena v roce 1992. V zahradě si návštěvníci mohou prohlédnout parkově upravené plochy s výstavnou kolekcí okrasných zahradních rostlin, jako např. kosatců, denivek, letniček, zahradních trvalek a skalniček. K prohlídce zve také Japonská zahrada , expozice Turecka a Středomoří a sbírka vřesovištních rostlin. Vyhlídka na Vinici sv. Kláry nabízí jeden z nejkrásnějších výhledů na historické centrum Prahy. Zahrada v současné době zažívá dynamický rozvoj a jsou připravovány nové expozice.

Skleník Fata Morgana je unikátní expoziční skleník dlouhý 130 metrů, široký 17 metrů a vysoký až 11 metrů nad terénem. Skleník byl uveden do zkušebního provozu 12. září 2003 a od 25. září 2003 je přístupný ve vybrané dny ohlášeným návštěvníkům. Skleník je originální tvarem (ležaté protáhlé písmeno S) i umístěním ve svahu nad Vltavou. Vzniká zde expozice s názvem „Tropickou přírodou kolem světa“, která láká návštěvníky možností procestovat svět během hodinové prohlídky.

Kontaktní údaje:

telefon: 234 148 111
adresa: Nádvorní 134, Praha 7 – 171 00
e-mail: info@botanicka.cz
web: http://www.botanicka.cz/