admin

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od admin

ntm

Národní technické muzeum

Vážení návštěvníci a příznivci muzea,

v současné době probíhají poslední přípravy a dne 16. února 2011 bude Národní technické muzeum slavnostně otevřeno.

Po několika letech, kdy budova muzea na Letné procházela náročnou rekonstrukcí, budou zpřístupněny nové expozice, představující to nejlepší z muzejních sbírkových fondů.

Návštěvníci se mohou těšit na autentické historické automobily a letouny v dopravní hale nebo labyrint toho nejkrásnějšího z české architektury v expozici Architektury, stavitelství a designu. V jiném sále, evokujícím svojí atmosférou tiskárnu, budou moci sledovat technický vývoj polygrafie od vynálezu knihtisku až po současnost. Nebo se v dobovém fotografickém ateliéru se skleněným stropem seznámí s unikátními přístroji ještě z doby počátku fotografie. Další expozice představí jednu z nejstarších věd, astronomii, jako významný obor poznání světa.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Kontaktní údaje:

telefon: 220 399 111
adresa: Kostelní 42, Praha 7 – 170 78
e-mail: info@ntm.cz
web: http://www.ntm.cz/

mf

MeetFactory

MEETFACTORY byla r. 2001 založena Davidem Černým, s posláním zapojit Prahu do mezinárodní spolupráce na současné umělecké scéně v Evropě a ve světě. MeetFactory, o. p. s., vytváří v Praze novou platformu uměleckého provozu, která nabízí přímý kontakt s umělci všech oborů a otevírá možnost k navázání spolupráce s představiteli mezinárodních kulturních institucí. Chce zacelit nedostatek v oblasti nejsoučasnějšího umění. Praha, která vždy byla vibrujícím centrem evropské kultury, je obohacena novými myšlenkovými hodnotami a zároveň vysílá poselství o svém uměleckém a kulturním potenciálu. MeetFactory, o. p. s., iniciuje kulturní dialog, který je podle ní od naší země očekáván.

Účelem společnosti je podpora a rozvoj současného umění a kultury vůbec, s důrazem na umění výtvarné a jeho zpřístupnění veřejnosti. Poskytované obecně prospěšné služby musí vždy sledovat tento účel.

Jedním z bolestných následků povodně 2002 bylo pro MeetFactory, o. p. s. nucené rozloučení se s malebným továrním objektem v Holešovicích, kde začínala. Ve stávající unikátní industriální budově na Smíchově MeetFactory zahájila provoz koncem roku 2007. Základním cílem projektu je rozvíjet a provozovat umělecké a kulturní centrum prolínajících se žánrů a tvůrčích skupin.

Podstatou projektu a jeho originality je mezioborový kompakt dramaturgických řad se zázemím mezinárodního rezidenčního programu. V MeetFactory se těsně setkává výtvarné umění, divadlo, film, hudba a edukativní programy. Programová náplň se soustřeďuje na umělce, kterým nabízí podporu, zázemí a prezentaci výsledků jejich tvorby. Celková koncepce je iniciována a schvalována správní radou MeetFactory (David Černý předseda (sochař), David Koller (hudebník), Alice Nellis (filmová a divadelní režisérka). Auditorium veřejných produkcí tvoří převážně studenti a mladí lidé s kulturními zájmy, a to nejen z Prahy a nejen z ČR. Těm je také podřízena strategie žádného či minimálního vstupného.

MeetFactory je financována výnosy z vlastní činnosti, grantem hl. m. Prahy, dotací MK ČR, partnerskými zahraničními kulturními institucemi, veřejnou sbírkou a sponzorskými dary. V neposlední řadě se MeetFactory úspěšně rozvíjí i díky neutuchající motivaci týmu k novátorství a usilovné práci.

Industriální budova MeetFactory stojí v sevření dálnice a osmikolejiště na jižní hranici Smíchova.

Kontaktní údaje:

telefon: 251 551 796
adresa: Ke Sklárně 3213/15, Praha 5 – 150 00
e-mail: meetfactory@meetfactory.cz
web: http://meetfactory.cz/

Muzeum MHD Praha

Dne 14. května 1993 otevřel pražský primátor Jan Koukal slavnostně Muzeum městské hromadné dopravy v Praze, které je umístěno v historickém objektu tramvajové vozovny v Praze – Střešovicích.

Už samotná vozovna byla v roce 1991 vyhlášena technickou památkou. Byla postavena v roce 1909 a je typickou ukázkou účelových dopravních staveb Elektrických podniků hlavního města Prahy z období počátků pražské městské hromadné dopravy. Svému účelu – deponování a údržbě tramvajových vozidel sloužila až do roku 1992, kdy byla zahájena její adaptace na muzeum.

Dne 21. července 1998 byl soubor 50 historických vozidel městské hromadné dopravy a 34 dalších sbírkových předmětů v Muzeu prohlášen Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku.

Střešovická vozovna však není jen muzeem. Z jedné její haly jsou vypravovány i některé provozní soupravy historických tramvají – ty však nejsou muzejními exponáty. Vyjíždějí odsud na svoji trasu o sobotách, nedělích a svátcích v letní sezóně například okružní linka 91, případně i vozy podle přání různých zahraničních i tuzemských zájemců.

Kontaktní údaje:

telefon: 296 128 900, 296 128 923
adresa: Patočkova 4, Praha 6 – 160 00
e-mail: —
web: http://www.dpp.cz/muzeum-mhd/

mcd

Železniční muzeum ČD Lužná u Rakovníka

Muzeum se nachází v těsné blízkosti železniční stanice Lužná u Rakovníka v prostorách bývalé výtopny společnosti Buštěhradské dráhy.

S vystavováním historických vozidel zde bylo započato roku 1997, a to nejprve formou dobrovolné činnosti členů několika spolků zabývajících se historií železnic. V roce 1999 byl provoz expozice převzat společností České dráhy, která ji v rámci Depa historických vozidel (DHV) provozuje až do současnosti.

Co u nás najdete

Většině zájemců se patrně v souvislosti s historickou železnicí vybaví parní lokomotivy. Právě ty jsou hlavním lákadlem muzea, neboť jich má ve svém držení více než třicet. Jedná se o exponáty z různých období železničního provozu, od malých lokálkových lokomotiv z přelomu devatenáctého a dvacátého století až po nejvýkonnější stroje, které zažily vrchol a postupný útlum parní trakce v druhé polovině století dvacátého. Větší část z těchto exponátů je neprovozní, ale přesto jejich elegantní konstrukce i mohutnost stále vzbuzuje údiv.

Kontaktní údaje:

telefon: 313 537 700
adresa: 9. května 255, Lužná – 270 51
e-mail: info@cdmuzeum.cz
web: http://www.cdmuzeum.cz/

doxa

DOX Centrum současného umění

Motto

Dnes, kdy stále více lidí myslí nebezpečně stejným způsobem, schopnost umění znejistit naše obvyklé způsoby vnímání může být jeho největším přínosem.

Poslání

Představovat a prosazovat současné umění v kontextu témat, jež mění dnešní svět.

Cíle

Prezentovat české umění v mezinárodním kontextu a poskytnout platformu pro dialog mezi místní a mezinárodní uměleckou scénou. Rozvíjet výměnu a přesahy mezi různými uměleckými odvětvími a obory, od malířství a sochařství k fotografii, designu, architektuře, filmu, videu či novým médiím. Vytvořit prostředí, jež umožňuje střetávání, rozvíjení a inspiraci prostřednictvím rozdílných pohledů.

Kontaktní údaje:

telefon: 774 145 434
adresa: Poupětova 1, Praha 7 – 170 00
e-mail: info@doxprague.org
web: http://www.doxprague.org/

Bowling v Továrně

Vážení hosté, tato bowlingová herna a pivnice vznikla v objektu bývalé textilní továrny, kterou založil, zde v Nuslích, ještě za Rakouska – Uherska továrník Otto Kretschmer, původem z Nové Paky. Textilní tradice jeho rodu sahá až do roku 1626, o čemž svědčí cehovnický jmenovací dekret cechu punčochářského podepsaný Ferdinandem II. Vzhledem k tomu, že devastace celého továrních objektu za minulé politický éry byla ohromná, nebylo možné v textilní výrobě dále pokračovat. V dnešní době objekt využívají projekční a obchodní kanceláře renomovaných firem a také naše bowlingová herna. Naším cílem je spojit sportovní vyžití s příjemným posezením a zábavou u dobrého piva.

Kontaktní údaje:

telefon: 241 741 230, 724 349 929
adresa: Vlastislavova 11, Praha 4 – 140 00
e-mail: info@bowlingvtovarne.cz
web: http://www.bowlingvtovarne.cz/