Název: SCLAVI / Emigrantova píseň – Farma v jeskyni
Místo: Švandovo divadlo – Praha
Odkaz: http://www.svandovodivadlo.cz/
Popis: Farma v jeskyni uvede naposledy v letošní sezóně úspěšný projekt SCLAVI / Emigrantova píseň

Vlastní divadelní jazyk, jenž je směsicí výrazových prostředků – hlasu, těla a rytmu v hudebně-dramatické férii. To vše promítnuto na pozadí historie a mytologie a zároveň současnosti a jejího podvědomí. Esencí živelnosti, mnohovrstevnaté a metaforické scénické kompozice a mikroskopicky precizní práce s formou i obsahem projektů souboru Farma v jeskyni je představení SCLAVI / Emigrantova píseň – jeden z nejdéle hraných titulů tohoto již mezinárodně proslulého tělesa. Inscenace vychází ze starých rusínských písní, z dopisů vystěhovalcům a z Čapkovy noetické prózy Hordubal. Od svého prvního uvedení v roce 2005 si projekt vysloužil nejedno ocenění a pozitivní kritiku, a to rovněž v zahraničí.

SCLAVI / Emigrantova píseň je jedním z prvních projektů Farmy postavený režisérem Viliamem Dočolomanským na ryze asociativním přístupu a autentické zkušenosti aktérů projektu. Jeho derniéra v letošní sezóně proběhne již tento čtvrtek 17. února od 20 hodin v pražském Švandově divadle. Vzhledem k živé akustice představení je kapacita velkého sálu omezena, proto všem zájemcům doporučujeme rezervovat vstupenky už nyní na stránkách http://www.svandovodivadlo.cz. Další informace na www.infarma.info.

O vřelém přijetí SCLAVI / Emigrantovy písně v zahraničí svědčí například zájem a komentáře předních britských novin. List The Guardian přirovnal představení k Beckettovu dramatu promítnutého do pohybu a písní. Vyzdvihl všudypřítomnou roztříštěnost a rozechvělost, „která se pro představení o osudech outsidera výborně hodí“. To deník The Times popsal osm účinkujících jako „úžasně citlivé a fyzicky výbušné aktéry, kteří sledují spíše básnický nežli doslovný příběh o zkušenostech emigranta“. Podle recenzenta je jejich kolektivní hlas pod vedením režiséra Viliama Dočolomanského kvílením a ukolébavkou zároveň.

Mimo pozitivní kritiky scénická kompozice získala i šest divadelních ocenění. Vedle vůbec nejvýznamnější trofeje, hlavní ceny Alfréda Radoka, autoři obdrželi také cenu Divadelních novin „Nejlepší inscenace roku“, hlavní cenu Velijka Maričiće na 13. Festivalu Malých scén v Rijece, Total Theatre Award, A Fringe First Award a A Herald Angel Award na festivalu Fringe Festival Edinburgh.

SCLAVI / Emigrantova píseň vypráví příběh o anonymním gastarbeiterovi, který se po letech vrací z Ameriky do své vesnice na Slovensku. Snaží se začlenit zpět k tamní sociální skupině, přičemž jeho pokusy mu splývají se snahou a vzpomínkami o zapadnutí do života „tam“. Emigrant se konfrontuje s neschopností být tam, kde je, což vyústí nejen v život bez sociálních práv a ve ztrátu identity, ale také v život bez duše a vztahů. Latinské slovo Sclavi bylo ve hře příhodně použito jako paralela pro Slovany a otroky zároveň. Naráží totiž na myšlenku problematiky Slovanů, kteří jsou stále ještě ve světě považování za levnou pracovní sílu.

„Po edinburském festivalu Fringe, po Wiener Festwochen či Mezinárodním festivalu v Bogotě zpívá inscenace Sclavi nadále svou bolestnou a horečnatou píseň o emigraci. Písně a listy rusínských emigrantů, ze kterých jsme vycházeli, jsou nevyčerpatelné a nevysychající zdroje lidské zkušenosti. Nepředáváme tedy divákům jen přepracované představení s velkou energií, ale především aktuální lidský odkaz o vykořenění a emigraci, kterým v dnešním světě vlastně všichni žijeme,“ říká na okraj letošní derniéry umělecký šéf Farmy v jeskyni Viliam Dočolomanský.

Více informací o programu na www.infarma.info

Studio Farma v jeskyni založil roku 2001 při přípravách projektu Lorca v Praze Viliam Dočolomanský a pro název svého souboru použil doslovný překlad arabského slova daimuz, kterým byl pojmenován právě statek Federica Garcíi Lorcy. Tento mladý režisér úspěšně reprezentuje české divadlo ve světě a se svými kolegy získává jedno profesní ocenění za druhým.

Důkazem je dlouhý seznam renomovaných scén a zavedených festivalů, kam byla Farma v jeskyni pozvána, ale především ocenění, jež toto divadelní studio během posledních několika pár let posbíralo. Můžeme mezi nimi najít hlavní Cenu Alfréda Radoka stejně jako ocenění z divadelního festivalu Edinburgh Fringe 2006, Total Theatre Award – cena předního britského časopisu Total Theatre Magazine, A Fringe First Award – cena skotského deníku The Scotsman a Fringe Society nebo cena britského deníku The Herald – A Herald Angel Award, Cena týdeníku Respekt pro inscenaci Čekárna za nejsilnější taneční dílo.

Ten samý projekt získal na 15. Festivalu Malých scén v chorvatské Rijece Cenu Veljka Maričiće za nejlepší představení. K posledním oceněním patří The Grand Prix Golden Laurel Wreath Award za nejlepší představení Festivalu MESS v Sarajevu pro představení SCLAVI / Emigrantova píseň.

Sám Viliam Dočolomanský získal loni jedno z nejprestižnějších kontinentálních ocenění, Evropskou cenu nové divadelní reality (XII. The Europe Prize New Theatrical Realities), udělované odbornou porotou při Evropské komisi. Pro tuto cenu si přijde jako první Čech (i Slovák) a stane se tak v polovině dubna 2011 v Petrohradu, kdy součástí velkolepého ceremoniálu bude rovněž série představení Farmy pro 700 odborných hostí a samozřejmě i širší veřejnost. Na ty naváže konference rozebírající uměleckou produkci tohoto předního tuzemského souboru, jíž se zúčastní významní světoví teatrologové jako Richard Schechner z New Yorku nebo Leszek Kolankiewicz z Polska.

Žádné související příspěvky